Pawel Potocki 21 Maj 2018 r.

W dniu 28.03.2018 r. odbyło się Walne Zebranie Członków PSSP, które m.in. przyjęło sprawozdanie władz, dokonało wyboru Prezesa i Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej na następną 4-letnią kadencję.

Pawel Potocki 26 Styczeń 2017 r.
Konferencja GPC Warsaw pt: „Kształtowanie  przyszłości stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz poprawienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości” (Shaping the Future of Dispute Resolution & Improving Access to Justice)
 
31 marca 2017 r. (piątek) Uniwersytet Warszawski
Pawel Potocki 22 Wrzesień 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk stałych sądów arbitrażowych przyjęty przez Zespół Ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego w dniu 21.05.2010 r. jako projekt rekomendacji dla polskich sądów arbitrażowych.

Strona główna

Jeżeli Sądy państwowe sądzą w sposób przewlekły, czy to dlatego, że procedura jest nieodpowiednia i przestarzała, czy też dlatego, że zbyt mała ilość sędziów powoduje zaległości w sądzeniu, jeżeli wreszcie proces przed sądem państwowym jest zbyt kosztowny; wówczas strony z konieczności niejako unikają takich sądów państwowych i poddają swe sprawy ocenie sądów polubownych.

(S. Gołąb, Z. Wustanowski; Kodeks sądów polubownych, Kraków 1933r.)

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego zostało zawiązane w 1990r. Zrzesza osoby zainteresowane problematyką polubownego rozstrzygania sporów oraz mediacją, zarówno w stosunkach krajowych jak i zagranicznych. Podstawowymi celami stowarzyszenia są:

  • popularyzacja i krzewienie alternatywnych metod rozstrzygania sporów,
  • prowadzenie badań w zakresie stosowania polskich i zagranicznych przepisów dotyczących arbitrażu,
  • utrzymywania kontaktów z różnymi sądami polubownymi w kraju i za granicą,
  • świadczenie pomocy przy tworzeniu sądów polubownych,
  • organizacja szkoleń.

Niniejsza strona zawiera podstawowe informacje o Stowarzyszeniu oraz dokumenty i inne materiały dotyczące sądownictwa polubownego.